søndag 30. september 2012

Om det å jobbe hjemmefra

jobbe hjemmefra gir både fordeler og utfordringer. Hvilket yrke eller stilling man har vil naturligvis påvirke situasjonen. Om man er ansatt eller starter opp som grunder er også avgjørende, men noen generelle betraktninger om det å bruke hjemmet som arbeidssted er det likevel mulig å foreta.

Det finnes flere muligheter til å jobbe hjemmefra. Som selvstendig næringsdrivende er det i stor grad man selv som bestemmer hvor man skal jobbe, men også som ansatt er det mulig å utføre hele eller deler av en jobb hjemmefra. Å jobbe hjemmefra gir både fordeler og utfordringer. Hvilket yrke eller stilling man har vil naturligvis påvirke situasjonen. Om man er ansatt eller starter opp som grunder er også avgjørende, men noen generelle betraktninger om det å bruke hjemmet som arbeidssted er det likevel mulig å foreta.

Fordeler
Å benytte hjemmet som arbeidssted byr på flere fordeler, men man bør ikke glemme ulempene og utfordringen en slik situasjon bringer med seg. Frihet og selvstendighet er det mange forbinder med å jobbe hjemmefra. Avhenge av arbeid og stilling vil man i varierende grad kunne bestemme arbeidstid og mengde, noe de fleste anser som et stort gode. Ofte vil man også til en viss grad kunne påvirke sin egen inntekt når man arbeider hjemmefra. Andre fordeler er tiden og pengene man sparer på det faktum at man slipper å forflytte seg til arbeidsplassen hver dag. I mange tilfeller vil man spare flere timer per uke, i tillegg til en god del penger.
Utfordringer
Frihet og selvstendighet fører også med seg utfordringer. Arbeidsoppgavene skal fremdeles utføres og disiplin er et nøkkelord i denne sammenheng. Dersom man ender opp med stadig å utsette arbeidsoppgaver vil man kunne ende opp i en vanskelig situasjon. Frihet betinger at man tar ansvar og viser selvdisiplin.
En eventuell familie vil også kunne by på utfordringer. Å jobbe hjemmefra betyr at man alltid er tilgjengelig for resten av familien. Det er i og for seg positivt, men det kan også bli et forstyrrende element. Det er viktig at andre medlemmer av husstanden forstår at du faktisk er på jobb. Lignende utfordringer vil man kunne oppleve i forhold til venner og bekjente som stikker innom fordi de vet du er hjemme. Å jobbe hjemmefra betyr at man til en viss grad må kunne sette grenser mellom jobb og fritid.
Manglende kontakt med eventuelle kolleger og fagmiljø er en annen potensiell utfordring. Det sosiale samværet med kolleger vil kunne vise seg å bli et større savn enn det man hadde regnet med. Manglende kontakt med fagmiljøer vil på sikt kunne være et hinder for din faglige og personlige utvikling og på den måten gjøre det til en mindre verdifull ressurs. Stilling, yrke og arbeidsform vil i stor grad være bestemmende for hvordan disse utfordringene vil påvirke en situasjon hvor man jobber hjemmefra.
Et personlig valg
Den enkelte må naturligvis selv vurdere fordeler og ulemper ved å jobbe hjemmefra. Friheten man får kan i noen tilfeller vise seg å koste mer enn den smaker, men for mange vil en slik løsning kunne gi økt livskvalitet. Det viktigste er at man tenker nøye gjennom fordeler og utfordringer en jobb hjemmefra vil ha i ens egen situasjon.
Å jobbe hjemmefra som selvstendig næringsdrivende er en situasjon som betyr større utfordringer enn det å utføre arbeidsoppgaver som ansatt fra hjemmet. En slik situasjon betyr at man tar en økonomisk risiko, men at man samtidig kan tjene svært godt. Rettigheter og plikter i forhold til sykelønn, dagpenger, feriepenger og lignende er også elementer man må vurdere før man starter for seg selv. For å redusere risikoen kan man begynne litt forsiktig. Ved å benytte fritiden til å jobbe med sin egen forretningside vil man kunne utforske realismen og inntektspotensialet uten den store risikoen.

Om forfatteren

Mer informasjon om dette emnet finner du på nettsiden Jobbe hjemmefra. Der kan du blant annet lese om mulighetene til å tjene penger på nett.


Artikkel Nettverk: WebArtikler.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar