søndag 30. desember 2012

Oppsummering av 2012

Jeg har drevet denne bloggen noen måneder. Artiklene har jeg hvovedsakelig hentet fra artikkeldatabaser. Det er andre blogger jeg har prioritert høyere enn denne bloggen, derfor er det her kun 19 poster. Trafikken er lav, men tatt i betraktning det lite arbeidet jeg har lagt i bloggen er jeg positivt overrasket. Det vil bli arbeidet videre med denne bloggen i 2013. men også neste år vil jeg prioriterer de andre bloggene.